Psykoterapi – hjernens usynlige mekanisme

Psykoanalysen blev gjort populært af vores alle sammens Sigmund Freud, der studerede de mekanismer inde bag kraniet, der forbinder vores følelser med handlinger og interaktioner. Psykoanalysen er oftest det klassiske billede man har af, hvordan en samtale mellem en person og en psykolog ville foregå. Nemlig at patienten ligger ned på en sofa og fortæller vidt og bredt om, hvordan vedkommendes barndom har været. Ofte drager psykologen så paralleller mellem hvordan patienten føler nu, og hvordan vedkommende har haft det i barndommen.

Sigmund Freud – Det evige psykoterapiske symbol

Hvis barndommen for eksempel har været plaget af vold og druk, vil det nok have sat sine spor i vedkommende måde at skabe bånd og sætte sin lid til andre mennesker. Det kan nemlig gøre skade på personens måde at skabe relationer, at man ikke har haft en sikker og tryg barndom at bygge videre på.

Psykoterapi ikke det nye sort

Der er ikke ligeså mange udøvende psykologer, som gør brug af psykoanalysen alene. Den bliver efterhånden set lidt ned på, fordi det er en lidt gammeldags metode. I dag findes der jo mange forskellige slags analyse af sindet i dag. For eksempel findes der kognitiv psykologi, som arbejder meget i skemaer og tankemønstre og som er blevet en mere og mere populær form for psykoterapi i bla. København gennem tiden. Oftest hvis man skulle lave en total analyse af en persons psyke, ville man bruge elementer fra alle grene af psykologien for at få det mest vidtspændende og omfangsfulde billede af personen.