Hvad er en BPA ordning?

En BPA ordning betyder på godt og gammeldags dansk, borgerstyret personlig assistance.

Med en BPA ordning fra kommunen, vil du have mulighed for at kunne få hjælp til at klare hverdagen, da du helt konkret skal ansætte hjælpere der kan gøre de praktiske og personlige gøremål  dagligdagen.

For at kunne få en BPA ordning kræver det at du har et handicap af en vis størrelse, som er varig og ikke kun et par dage e.l lign.

Du skal altså derfor have et hjælpebehov som ikke kan klares af nærtstående familie/venner.

Hvad betaler en BPA ordning?

Idéen hos kommunerne er at en BPA ordning skal være et form for tilskud til de personlige hjælpere.

Hvis du bliver godkendt til en BPA, vil du få pengene udbetalt hver måned, således at du kan bruge pengene på løn og diverse. Da du også skal udbetale løn, skal du være sikker på at være registreret som arbejdsgiver.

Du kan også give ansvaret videre til en forening som er oprettet med disse formål. Vælger du dog at gøre det selv, har du også mulighed for at komme i kursus.

Det tilskud som du får til løn er dog ikke det hele. Du vil også have mulighed for at få dækket andre store omkostninger som der er i forbindelse med det at være arbejdsgiver.

Nogle af de omkostninger som kommunen går ind og dækker kan være til forsikringer, ligesom det også kan være til løn, hvis en af dine hjælpere er syge.

Du vil dog ikke kunne lave et budget og så få ekstra tilskud hver måned. De ovennævnte regninger bliver betalt, når du har fået regningen.

Giver du ansvaret til en forening eller et familiemedlem er det dem udbetalingen sker til.